1.       Nội dung công việc

Mộc (gia công, cắt xẻ gỗ, làm trong nhà xưởng)

2.       Nơi làm việc

AICHI

3.       Lương thực lãnh

(chưa tính tăng ca)

104,000 Yên/tháng (Đã trừ tiền thuế, nhà, bảo hiểm…)

4.       Nội dung tuyển dụng

04 nam tuổi từ 20-29 tuổi

5.       Chế độ bảo hiểm

Đươc đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản

6.       Số lượng ứng tuyển

12 nam

7.       Thời gian thi tuyển

29/11/2019

8.       Thời gian xuất cảnh

 (dự kiến)

05/2020

9.       Hình thức thi tuyển

Phỏng vấn trực tiếp

10.   Yêu cầu khác

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Chiều cao: 1m63 trở lên nặng: 55kg

Ứng viên chưa kết hôn, hòa đồng, có kinh nghiệm sống tập thể.

Tác phong nhanh nhẹn, không tham lam, tuân thủ nguyên tắc.

Sức khỏe đạt chuẩn làm việc ở nước ngoài

Ưu tiên người có kinh nghiệm

1.       Nội dung công việc

Chế biến thực phẩm (món ăn sẵn, thức ăn nhanh)

2.       Nơi làm việc

SAGA

3.       Lương thực lãnh

104,000 Yên/tháng (Đã trừ tiền thuế, nhà, bảo hiểm…)

4.       Nội dung tuyển dụng

18/06 nữ tuổi từ 22-27 tuổi

5.       Chế độ bảo hiểm

Đươc đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản

6.       Thời gian chốt danh sách tham gia thi tuyển

15/11/2019

7.       Thời gian thi tuyển

25/11/2019

8.       Thời gian xuất cảnh

 (dự kiến)

05/2020

9.       Hình thức thi tuyển

Phỏng vấn trực tiếp

10.   Yêu cầu khác

Tốt nghiệp THPT

Ứng viên thuận tay phải, thị lực tốt.

Tác phong nhanh nhẹn, trung thực, không tham lam, tuân thủ nguyên tắc.

Không mắc các bệnh truyền nhiễm.

Ứng viên chưa kết hôn, hòa đồng, có kinh nghiệm sống tập thể.

Chịu khó, siêng năng, không dị ứng mùi thực phẩm.

Không chọn người Củ Chi, Miền Bắc.

1.       Nội dung công việc

Chăn nuôi heo thịt (chăm sóc, vệ sinh trang trại, cung cấp thức ăn cho heo)

2.       Nơi làm việc

OKAYAMA

3.       Lương thực lãnh

(chưa tính tăng ca)

104,000 Yên/tháng (Đã trừ tiền thuế, nhà, bảo hiểm…)

4.       Nội dung tuyển dụng

01 nam tuổi từ 22-28 tuổi

5.       Chế độ bảo hiểm

Đươc đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản

6.       Số lượng ứng tuyển

03 nam

7.       Thời gian thi tuyển

11/11/2019

8.       Thời gian xuất cảnh

 (dự kiến)

03/2020

9.       Hình thức thi tuyển

Phỏng vấn trực tiếp

10.   Yêu cầu khác

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Chiều cao: 1m63 trở lên nặng: 55kg

Ứng viên chưa kết hôn, hòa đồng, có kinh nghiệm sống tập thể.

Tác phong nhanh nhẹn, không tham lam, tuân thủ nguyên tắc.

Sức khỏe đạt chuẩn làm việc ở nước ngoài

Ưu tiên người có kinh nghiệm

1.       Nội dung công việc

Xây dựng (thi công hệ thống cấp thoát nước công trình xây dựng, nhà ở, trường học,….)

2.       Nơi làm việc

HOKKAIDO

3.       Lương thực lãnh

(chưa tính tăng ca)

96,000 Yên/tháng (Đã trừ tiền thuế, nhà, bảo hiểm…)

4.       Nội dung tuyển dụng

02 nam tuổi từ 20-29 tuổi

5.       Chế độ bảo hiểm

Đươc đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản

6.       Số lượng ứng tuyển

06 nam

7.       Thời gian thi tuyển

12/11/2019

8.       Thời gian xuất cảnh

 (dự kiến)

05/2020

9.       Hình thức thi tuyển

Phỏng vấn trực tiếp

10.   Yêu cầu khác

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Chiều cao: 1m63 trở lên nặng: 55kg

Ứng viên chưa kết hôn, hòa đồng, có kinh nghiệm sống tập thể.

Tác phong nhanh nhẹn, không tham lam, tuân thủ nguyên tắc.

Sức khỏe đạt chuẩn làm việc ở nước ngoài

Ưu tiên người có kinh nghiệm

1.       Nội dung công việc

Xây dựng (thi công hệ thống cấp thoát nước công trình xây dựng, nhà ở, trường học,….)

2.       Nơi làm việc

KANAGAWA

3.       Lương thực lãnh

(chưa tính tăng ca)

104,000 Yên/tháng (Đã trừ tiền thuế, nhà, bảo hiểm…)

4.       Nội dung tuyển dụng

04 nam tuổi từ 20-29 tuổi

5.       Chế độ bảo hiểm

Đươc đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản

6.       Số lượng ứng tuyển

12 nam

7.       Thời gian thi tuyển

12/11/2019

8.       Thời gian xuất cảnh

 (dự kiến)

05/2020

9.       Hình thức thi tuyển

Phỏng vấn trực tiếp

10.   Yêu cầu khác

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Chiều cao: 1m63 trở lên nặng: 55kg

Ứng viên chưa kết hôn, hòa đồng, có kinh nghiệm sống tập thể.

Tác phong nhanh nhẹn, không tham lam, tuân thủ nguyên tắc.

Sức khỏe đạt chuẩn làm việc ở nước ngoài

Ưu tiên người có kinh nghiệm